top of page

Qigong 

Qigong İzmir, Tai Chi Qigon Eğitimleri

Qi Gong

Çigong (Qigong, Chi Kung)& Tai Chi binlerce yıl öncesine dayanan ve Çin – Uygur – Özbekistan bölgesinde ortaya çıkmış kadim sağlık, dinginlik ve üstün yetenekler geliştirmek için yapılan kadim çalışmalardır. 

Çin Halk Devrimi ile önce yasaklanan; fakat 70’li yıllarda aynı zamanda Çigong ve Tai Chi Üstadı olan, ünlü tıp hekimlerinin sağlık üzerine yaptığı değerli bilimsel çalışmalar ile doğrudan hastanelerdeki sağlık programlarına dahil olmuş ve toplum sağlığı için teşvik edilmeye başlanmıştır. 

Bugün dünyanın çoğu ülkesinde giderek yaygınlaşmakta ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından dahi programa alınmış ve kitap yayınlanmıştır.

Almanya Saarland Eyaleti, konsantrasyon, başarı ve dinginlik sağlamak için, ilk ve ortaöğretim okullarında ki öğretmenlere Tai Chi ve Çigong eğitimleri verdirip, gerek ders öncesi veya aralarda, gerekse ders esnasında öğrencilerle uygulanmasını sağlamaktadır.

Manchester United Futbol takımı, dayanıklılık, konsantrasyon, takım çalışması ve performans artışı için antrenman programına Tai Chi çalışmalarını dahil etmiştir.

Çi (Madde olmayan, ama maddeye dönüşen / Yaşam Enerjisi) ve Gong (Yol, erdem) kelimelerinden oluşur ve belgelenen tarihi 5.000 yıl öncesine uzanmaktadır.Tamamen doğayı izleyerek ve takip ederek sağlık, güç ve performans için insan potansiyelini arttırmaya yarayan ve günümüze kadar 7.000 civarında okulun geliştirdiği bir yaşama sanatıdır.
Özünde bir din ya da felsefe olmayan Çigong, başlarda Moğol ve Hun Şamanizmi , sonralarıda Taoizm, Budizm, Zen ve hatta İslamiyetin etkisi ile pek çok farklı kola sahip olmuştur. 
Bu okullardan kimi insanüstü olarak görülen performansları arttırıp, savunma ve gösteri sanatına ağırlık verirken (Kung Fu, Wu Shu, Shaolin vb.), kimileri de sağlık ve ruhsal gelişim konusunda (Çin Tıbbı, akupunktur, Masaj teknikleri vb.) gelişim göstermiştir. Fakat en başta Tai Chi Chuan 'da olduğu gibi her iki kolda birbirinden ayrılmaz bir parça olarak görülmüştür. Atasözünün dediği gibi " Sağlam Kafa, Sağlam Vücutta Bulunur". Çi Gong'daki genel anlayışta insanın birinci görevi 'sağlıklı' olmaktır. 

Dövüş sanatları için çalışılan sert formları dışındaki çigong çalışmaları her yaş ve sağlık durumundaki insan tarafından yapılabilmektedir. Çünkü çigong' da, bedensel hareket ve kas gücü veya elastikliği değil aksine gevşemiş bir fizik beden ve dengeli, aşırıya kaçmayan bir zihinsel durum ve özellikle çalışmalar esnasında aşırılıktan uzak bir duygusal yapı içinde bulunmak önemlidir. Ayrıca çigong'un temel prensiplerine göre bedeni zorlayan, vücudun terleyerek sıvı kaybını arttıracak derecede enerji gerektiren çalışmalar çigong’ da geliştirilip kullanılması amaçlanan bünyenin doğal Çi' sinin kaybedilmesine yol açmakta olduğundan çigong çalışmalarında da fiziksel yorgunluk ve tükenmişlik durumu çalışmaların doğru yapılmadığının da bir göstergesi olmaktadır. Bu yönüyle çigong, günümüz modern kültür-fizik (Fitness, aerobik vb.) kültüründen oldukça ayrılır…Çigong çalışmaları, dışarıdan izleyen bir kişi için etkisi konusunda şüpheye düşürecek denli bir sadelik göstermektedir. Bu, onun daha çok “enerji beden” üzerinde çalışmasından kaynaklanan bir sonuçtur.

Çigong uygulamalarında yukarıda da değindiğimiz gibi üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlar; zihin, nefes ve bedendir. Bu çalışmalarla Çi ya da Yaşam Enerjisi yoğunlaştırılır, etkinleştirilir ve kullanılır. Gevşeme çigong’ un temelidir çünkü gevşeme ile birlikte bedendeki Çi' nin rahatça akışı sağlanmaktadır. Bunu sağlarken, zihin, nefes ve bedenin düzenlenmesi esas alınır… Zihin çigong alıştırmalarında çok önemlidir. Zihinle, niyet ederek Çi yoğunlaştırılır, dolaştırılır ve beslenip güçlendirilir.

Qigong Derslerimizden Kareler

bottom of page